Gyventojų dėmesiui (dėl žemės sklypo ir pastatų adresų pakeitimo) Spausdinti
Penktadienis, 26 Vasaris 2016 10:59

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18.6, 38 punktais ir atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ Adresų registro departamento 2016 m. sausio 20 d. raštą Nr. (1.1.30)s-300 „Dėl adresų neatitikimų teisės aktų reikalavimams“ informuojame, kad Marijampolės savivaldybės administracija numato pakeisti žemės sklypų ir pastatų adresus: iš Marijampolės m. Seminarijos g. 9A į Marijampolės m. P. Mašioto g. 18 ir iš Marijampolės m. Seminarijos g. 9B į Marijampolės m. P. Rimšos g. 12.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl adresų žemės sklypams ir pastatams Marijampolėje, Seminarijos g. 9A, Seminarijos g. 9b pakeitimo“.

 

Marijampolės savivaldybės administracija