Dviejų lygių sankirtos su geležinkeliu – iš Europos Sąjungos lėšų Spausdinti
Trečiadienis, 08 Birželis 2016 20:46

Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija". Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.2.1-TID-V-508 priemonę „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas".

2016 m. balandžio 21 d. Marijampolės savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Transporto investicijų direkcija dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0001 „Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija".

Įgyvendinamas projektas yra susijęs su „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai rekonstrukcija. Siekiant užtikrinti tinkamą „Rail Baltica“ ruožo Marijampolė-Šeštokai veikimą, buvo būtina įdiegti automobilių kelių ir geležinkelio sankirtų efektyvų funkcionavimą.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas - sudaryti sąlygas nepertraukiamam automobilių ir traukinių eismo judėjimui bei didinti eismo saugą ir gyventojų saugumą.

Įgyvendinant šį projektą, rekonstruotos dvi dviejų lygių sankirtos su geležinkeliu ir jų prieigos Gedimino ir Aušros gatvėse: panaikinti vieno lygio automobilių kelio susikirtimai su geležinkeliu, įrengti tuneliai po geležinkeliu ir jų prieigos, saugios pėsčiųjų perėjos.

Rekonstruojant dviejų lygių sankryžą su geležinkeliu ir prieigas Gedimino gatvėje, rekonstruotos Gedimino, Geležinkelio ir Stoties gatvių atkarpos, įrengta žiedinė sankryža, tunelis pravažiuoti, pėsčiųjų viadukas virš žiedinės sankryžos, rekonstruota ir įrengta dalis inžinerinių tinklų, sutvarkyta aplinka. Rekonstruojant dviejų lygių sankryžą su geležinkeliu ir prieigas Aušros gatvėje, rekonstruotos ir įrengtos Aušros, Geležinkelio gatvių ir Jevonio skersgatvio atkarpos, įrengtas automobilių viadukas virš Aušros gatvės ir viaduko prieigos, įrengta žiedinė sankryža, rekonstruota ir įrengta dalis inžinerinių tinklų, kanalizuotas Jevonio upelis, sutvarkyta aplinka.

Įgyvendinus projektą siekiama pagerinti sankryžų pralaidumą, padidinti transporto greitį, sumažinti laiko nuostolius bei pagerinti eismo dalyvių saugumą.

Projektą pradėta įgyvendinti 2014 m. rugpjūčio 29 d. pasirašius statybos rangos sutartį su UAB „Alkesta". Ši bendrovė atliko ir projektavimo, ir statybos darbus. Darbų techninę priežiūrą atliko UAB „Saugvila". Projekto pabaiga - 2016 m. lapkričio 30 d.

Marijampolės savivaldybės administracija