Didėja išmokų vaikams gavėjų ratas Spausdinti
Trečiadienis, 04 Sausis 2017 12:48

Nuo 2017 metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo išplečiamas ratas šeimų, galinčių gauti vaiko išmokas. Išmoką vaikui galės gauti ne tik šeimos, turinčios tris ir daugiau vaikų nuo 7 iki 18 metų, bet ir šeimos, auginančios (globojančios) vieną ar du vaikus nuo 7 iki 18 metų. Išmokos vaikui dydis šiuo metu yra 0,4 BSI dydžio, t.y. 15,2 Eur/mėn. už kiekvieną vaiką. Tačiau ši išmoka bus skiriama (kaip buvo ir iki2017 m.) atsižvelgiant į šeimos pajamas. Išmoka bus skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur/mėn.).

Keičiasi išmokų vaikams mokėjimas šeimoms, auginančioms ar globojančioms tris ir daugiau vaikų. Išmoka vaikui nuo gimimo iki 18 metų šioms šeimoms bus skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Išmokos dydis vaikui iki2 m. -  28,50 Eur/mėn., nuo 2 iki18 m. – 15,20 Eur/mėn.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. taip pat atsiranda dvi naujos išmokos: išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.  Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai mokama vaiko tėvams iki 26 metų, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 metų studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir kurie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Išmokos dydis -  152 Eur dydžio (4 BSI) per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai.

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų bus skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Ši išmoka bus mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai. Gimus dvynukams, bus skiriama 152 Eur dydžio išmoka per mėnesį. Jei gims trynukai ar daugiau vaikų, išmokos dydis didinamas 152 Eur už kiekvieną vaiką.

Dėl šių išmokų Marijampolės savivaldybės gyventojai turi kreiptis:

gyvenamąją vietą deklaravę kaimiškose seniūnijose į kaimiškąsias seniūnijas pagal gyvenamąją vietą:

Igliaukos seniūnija, Igliauka, Vytauto g. 19

Gudelių seniūnija, Gudeliai, Vytauto g. 8

Liudvinavo seniūnija, Liudvinavas, Vytauto g. 6

Marijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18

Sasnavos seniūnija, Sasnava, Sūduvos g. 27

Šunskų seniūnija, Šunskai, Varpo g. 32.

gyvenamąją vietą deklaravę Marijampolės mieste į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų  departamento Piniginės paramos skyrių – Basanavičiaus a.1, Marijampolė, 118 kab.

Pareiškėjas gali užpildyti ir elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Piniginės paramos skyrius