Kaip Marijampolės savivaldybės skurstantiems gyventojams išimties atvejais gauti paramą Spausdinti
Sekmadienis, 13 Sausis 2019 16:23

2019 m. sausio 9 d. Marijampolės savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintas Paramos teikimo išimties atvejais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas, pagal kurį parama išimties atvejais gali būti skiriama, jei pajamos vienam šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų, t. y. 183,0 Eur, bet neviršija 2,4 valstybės remiamų pajamų, t. y. 292,8 Eur dydžių per mėnesį, kai:

asmuo yra pensinio amžiaus arba neįgalus asmuo, kuriam nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis ir gyvena vienas;
šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl ligos ar nelaimės (gaisro, artimojo mirties ir kt.).

Šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų norma hektarui žemės ūkio naudmenų.

Prašymus paramai maisto produktais ir higienos prekėms gauti priima seniūnijų atsakingi specialistai ir nustato teisę į paramą bei įtraukia į paramos gavėjų sąrašą.

Asmuo, kuris du kartus iš eilės neatsiėmė paramos ir nenurodė objektyvių priežasčių, neįtraukiamas į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos turi kreiptis iš naujo.

Pasikeitus asmens pajamoms, apie tai asmuo per 10 (dešimt) darbo dienų privalo informuoti seniūnijų atsakingus specialistus.

Pagal pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį projektą vykdo Europos socialinio fondo agentūra, Marijampolės krašto Samariečių bendrija ir Marijampolės savivaldybės administracija.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius