Lietuvos tolimųjų reisų vairuotojai turės daugiau galimybių įsidarbinti Spausdinti
Antradienis, 24 Kovas 2009 11:07

Didinant galimybes Lietuvos vairuotojams įsidarbinti, nuo 2009 m. kovo mėn. nauji leidimai dirbti tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojais piliečiams iš trečiųjų šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai, nėra išduodami.

.  Lietuvos darbo biržos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovų susitikime buvo aptarta transporto sektoriaus pasiūlos ir paklausos suderinamumo darbo rinkoje problema, trečiųjų šalių darbo jėgos panaudojimo galimybės transporto sektoriuje ir ieškota sprendimų, didinančių galimybę įsidarbinti mūsų šalies piliečiams. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjo Alberto Šlekio teigimu, dar praėjusių metų pradžioje Lietuvoje tarp nuolat trūkstamų profesijų darbuotojų buvo ir tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojai. 

„Tarp visų išduotų leidimų dirbti trečiųjų šalių piliečiams transporto sektoriuje 2007 m. buvo išduota 41 proc., 2008 m. – 35 proc. leidimų. Pasikeitusi ekonominė situacija keičia ir padėtį darbo transporto sektoriuje. Dabartiniu metu pasiūla jau kelis kartus viršija paklausą, todėl didžiausias dėmesys teritorinėse darbo biržose yra skiriamas Lietuvoje registruotų ieškančiųjų darbo, turinčių tinkamą profesinę kvalifikaciją asmenų įdarbinimui į laisvas darbo vietas“, - teigė A.Šlekys.

Buvo nutarta, kad Lietuvos darbo birža nebeišduos naujų leidimų tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojais piliečiams iš trečiųjų šalių. Į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą 2009 m. II pusmetį tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo profesija nebus įtraukta. 

Teritorinės darbo biržos organizuos darbo muges darbdaviams (vežėjams), kurie registruos laisvas darbo vietas transporto sektoriuje. Šių mugių metu teritorinės darbo biržos siūlys įdarbinti Lietuvos darbo biržoje registruotus turinčius būtiną kvalifikaciją tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojus. Pagal šiuos reikalavimus, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas privalo ne tik vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, tvarkyti krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose, mokėti vairuoti C arba C ir E kategorijos autotransporto priemones, išmanyti krovinių vežimo automobiliais į užsienį tvarką ir sąlygas, atitinkamų dokumentų pildymo taisykles, gebėti atlikti ekspedijavimo darbus. 

Atsižvelgta ir į darbdavių reikalavimus darbuotojams, siekiantiems įsidarbinti tarptautiniais pervežimų vairuotojais. Tai gali būti bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (vykstant į ES šalis – anglų kalbos, o vykstant į rytų šalis – rusų kalbos mokėjimas), rekomendacija iš paskutinės darbovietės, kurioje pretendentas dirbo vairuotoju, ne mažesnė kaip vienerių metų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo darbo patirtis, pažyma iš policijos apie nuobaudas per apibrėžtą laikotarpį. 

 

 

Marijampoliečiai.lt ir Lietuvos darbo biržos informacija