Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Marijampolėje Spausdinti
Sekmadienis, 13 Sausis 2019 16:19

Lietuvoje pradėjo veikti Jaunimo savanoriška tarnyba, kuri pirmą kartą kviečia visus jaunuolius nuo 14 m. iki 29 m. atlikti savanorišką tarnybą pasirinktoje organizacijoje ir gauti įgytų kompetencijų pripažinimą. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelis numato sistemingą savanorišką veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius po 40 val. (iš viso nemažiau kaip 240 val.). Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, jaunimo savanorišką veiką organizuojančios ir savanorius priimančios organizacijos, jų atstovai, yra akredituojamos ir konsultuojamos Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų. Nacionalinis  aprašas skelbiamas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/353e8be0786d11e8ae2bfd1913d66d57


Naujienas dėl jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo skelbiamos Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/jaunimo-savanoriska-tarnyba

Jaunuoliai nuo 14 m. iki 29 m., norintys atlikti  savanorišką tarnybą turi registruotis sistemoje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGUidqEoH8iX0OuPejEictVQ_d6Zje4Y6i6Tuo2e9n9HSOg/viewform

Marijampolės savivaldybėje savanorišką veiklą organizuojanti organizacija Marijampolės  jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“  www.mjotas.lt   

Savanorius priima akredituotos organizacijos, jų sąrašas  skelbiamas https://www.jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska

Organizacijas norinčias priimti jaunimo savanorius ar organizuoti savanorišką veiklą  savivaldybėje, neturinčios akreditacijos,   kreipiasi dėl akreditacijos  į Jaunimo reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos: https://jrd.lt/savanoryste/jstLoreta Rutkauskienė
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė