Marijampolės įmonė naudos siekė darbuotojams mokėdama automobilių nuomos išmokas Spausdinti
Antradienis, 05 Liepa 2011 09:05

2011 m. birželio 27 d., Marijampolė. Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) informuoja, kad Marijampolės įmonė, sumažinusi darbuotojų darbo užmokestį, su jais sudarydavo lengvųjų automobilių nuomos sutartis. Nuompinigių suma daugeliu atvejų buvo proporcinga sumai, kuria buvo sumažinti atlyginimai. Buvo nustatyta, kad iš darbuotojų nuomojami automobiliai veikloje nebuvo naudojami, dėl sudarytų sandorių 2008 – 2010 metais įmonė iš viso gavo beveik 900 tūkst. litų mokestinę naudą.


Su darbo santykiais susijusios A klasės išmokos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, nuo jų taip pat turi būti mokamos ir Valstybinio socialinio draudimo įmokos bei įmokos į garantinį fondą. Tuo tarpu automobilių nuomos išmokos yra apmokestinamos tik 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu.
Minėta įmonė 2008 metų lapkričio mėnesį 64 darbuotojams sumažino atlyginimus, o sudarytų nuomos sutarčių (lyginant su 2008 m. spalio mėnesiu) skaičius padidėjo 62, nors įmonės veikla pagal pardavimus sumažėjo. 2009 – 2010 metais iš darbuotojų vidutiniškai buvo nuomojami 98 automobiliai.
Buvo nustatyta, kad įmonei nebuvo jokio poreikio nuomoti tiek automobilių, bendrovė neturėjo kur jų saugoti, patikrinimui pateiktuose nuomojamų automobilių kelionės lapuose nebuvo nurodomi spidometro parodymai, atskirais atvejais nenurašomas kuras ir nenurodomas kelionės tikslas. Daugeliu atvejų nuompinigiai už tariamai nuomojamus automobilius buvo apskaičiuoti ir išmokėti net ir tada, kai darbuotojas atostogavo, sirgo ar buvo išvykęs į užsienio komandiruotę kitu transportu.
Patikrinimo metu, nustačius, kad automobiliai „nuomojami“ buvo tik formaliai, siekiant sumažinti mokėtinus mokesčius, nuompinigiai buvo apmokestinti kaip A klasės su darbo santykiais susijusios darbuotojų pajamos. Siekiant išvengti mokestinių ginčų, įmonė, pagal Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnį, kreipėsi į AVMI dėl susitarimo pasirašymo. Išnagrinėjus pateiktą pasiūlymą ir pasirašius susitarimą, sprendimu buvo patvirtinta mokėtina apie 400 tūkst. litų mokesčių, delspinigių ir baudų suma.
„Iškilus finansiniams sunkumams įmonėms siūlome kreiptis į AVMI ir sprendimo ieškoti kartu. Mokesčių mokėtojai turi galimybę sudaryti mokestinės paskolos sutartį, atidėti ar išdėstyti mokestinę nepriemoką. Mūsų darbuotojai pakonsultuos ir padės pasirinkti priimtiniausią mokestinių prievolių vykdymo būdą“, - sako Marijampolės AVMI viršininko pavaduotoja Birutė Akucevičienė.
Marijampolės AVMI primena, kad mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais gyventojai ir įmonės visą informaciją gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankę Mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt arba atvykę į savo gyvenamosios vietos mokesčių inspekciją.

www.marijampolieciai.lt