Kviečiame teikti sveikatinimo projektus-priemones! Spausdinti
Penktadienis, 08 Balandis 2016 07:41

Kviečiame sveikatos priežiūros įstaigas, visuomenines organizacijas, vietos bendruomenes, kitus fizinius ir juridinius asmenis , ginančius visuomenės sveikatos interesus ir galinčius padėti įgyvendinti sveikatos stiprinimo uždavinius, pateikti Sveikatinimo projektus – priemones, skirtas Marijampolės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 2016 metais įgyvendinti. Programos lėšos skiriamos:

1. visuomenės sveikatos programoms įgyvendinti;

2. sveikatos ugdymo ir mokymo programoms finansuoti;

3. sveikatos priežiūros ir profilaktinėms programoms, išskyrus išlaidas kapitalo investicijoms;

4. priemonėms, mažinančioms neigiamą aplinkos taršos poveikį gyventojų sveikatai.

Atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą sveikatos politiką šalyje, visuomenės sveikatos priežiūros Marijampolės savivaldybėje situaciją ir savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius, prioritetas 2016 metai teikiamas:1.  Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai;2.  Psichikos sveikatos stiprinimui, savižudybių ir smurto prevencijai;3.  Užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei;4.  Sveikos mitybos skatinimui ir nutukimo prevencijai;5.  Burnos higienai ir sveikatai.

Sveikatinimo projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 20 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Savivaldybės gydytojo tarnyboje (J. Basanavičiaus a. 1, 523 kabinetas).

Paraiškoje turi būti nurodytas įstaigos ar organizacijos pavadinimas, rekvizitai, dokumento parengimo data ir registracijos numeris.

Telefonas pasiteirauti (8 343) 90 005.

PRIDEDAMA. Paraiškos forma, 3 lapai.

 

 

Savivaldybės gydytojo tarnyba