Pratęstas finansavimas pradedantiesiems verslininkams Spausdinti
Ketvirtadienis, 22 Spalis 2015 15:21

Antrąjį kartą pratęsta galimybė pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis iš Verslumo skatinimo fondo. Paskolų sutartis dėl finansavimo galima sudaryti iki 2016 m. birželio 30 d., o paskolų gražinimas vyks iki 2019 m. pabaigos.

Nuo 2010 metų atsiradusia galimybe pasinaudoti Verslumo skatinimo fondo lengvatinėmis paskolomis verslo idėjoms įgyvendinti jau pasinaudojo beveik 1300 smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų. Bendra paskolų vertė siekia 19 mln. Eur. Vidutinis paskolos dydis – apie 14 tūkst. eurų. Verslininkai, paėmę paskolą, galės ją grąžinti iki 2019 m. pabaigos. Šiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) inicijuotai finansinei priemonei skirta 14,48 mln. Eur Europos socialinio fondo lėšų.

Pasak SADM Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėjos Lingailės Biliūnaitės, finansų inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas“ – viena iš inovatyviausių 2007–2013 m.  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonių, įgyvendinamų SADM. Šią priemonę Europos komisija įvardino kaip gerosios praktiką sektiną pavyzdį kitoms Europos Sąjungos šalims narėms, siekiant per savarankiško užimtumo skatinimą didinti darbo vietų kūrimą, svarbiausia – skiriant didelį dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, norinčioms pradėti savarankišką veiklą.

Sukurta tūkstančiai naujų darbo vietų

Verslumo skatinimo fondo, įgyvendinančio priemonę „Verslumo skatinimas“ dėka, per 5 fondo gyvavimo metus savarankišką verslą pradėjo 1242 asmenų ir įmonių. Aktyviausiai fondo paskolomis naudojasi jaunimas iki 29 metų, jiems išduotos paskolos sudaro 37 proc. visų Verslumo skatinimo fondo suteiktų paskolų. Galimybėmis sau susikurti darbo vietą naudojosi ir vyresni nei 50 metų (8 proc.), taip pat bedarbiai (2,2 proc.). Pradėjusieji verslą jau sukūrė daugiau nei 3100 naujų darbo vietų, t. y. daugiau kaip po 2 naujas darbo vietas naujame versle. Verslumo mokymuose jau dalyvavo 5000 potencialių verslininkų.

Priemonė „Verslumo skatinimas“ užtikrina palankesnes sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą. SADM šia priemone siekia keisti darbo rinkos dalyvių požiūrį į savarankišką užimtumą konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslą ir teikiant lengvesnėmis nei rinkoje sąlygomis paskolas verslo pradžiai.

Finansavimo galimybės – ir Marijampolės regiono verslui

Verslumo skatinimo fondo valdytoja INVEGA viešojo pirkimo būdu atrinko Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), atstovaujančią 56 kredito unijoms, paskoloms teikti ir verslumo mokymų veikloms įgyvendinti.

LCKU Europos Sąjungos projektų skyriaus vadovo Tomo Valausko nuomone, stabili šalies ekonominė situacija ir gerėjantys ateities lūkesčiai skatina gyventojus drąsiau steigti naujas įmones ir skolintis lėšų verslo pradžiai. Verslumo skatinimo fondo paskolos kredito unijoms leidžia finansuoti verslus, kurie laikomi labiausiai rizikingais. Ši paramos priemonė skirta pirmuosius žingsnius versle žengiantiems asmenims ar įmonėms, veikia patrauklūs lengvatiniai mechanizmai. LCKU konsultuoja rengiant verslo planą, suteikiama galimybė gauti Verslumo skatinimo fondo valdytojos INVEGOS garantiją paskolai, jei nėra turto užstatymo galimybės.

Dėl lengvatinių paskolų verslo pradžiai ir jauno verslo plėtrai Marijampolės regione galima kreiptis į kredito uniją „Sūduvos parama“. „Pastaraisiais metais išdalinome 506 000 EUR paskolų, kurios paskirstytos 37 pareiškėjams. Mažiausia skirta paskolos suma buvo 2173,83 EUR, o didžiausia – 24907,32 EUR. Tai rodo, kad smulkiam ir vidutiniam verslui aktualios ir būtinos sudarytos išskirtinės finansavimo galimybės“, – teigia kredito unijos „Sūduvos paramos“ administracijos vadovė Reda Damanskienė.

Paskola padėjo plėtoti verslą

Lengvatine Verslumo skatinimo fondo paskola sėkmingai pasinaudojo praėjusiais metais veiklą Kazlų Rūdoje pradėjusi UAB „Promiras“, teikianti lengvųjų automobilių remonto paslaugas. Pasak bendrovės direktoriaus Ernesto Kazakevičiaus, gautos lėšos panaudotos verslui plėtoti. UAB „Promiras“ investavo į automobilių dažymo įrangą ir šiuo metu savo klientams gali pasiūlyti kokybiškas transporto priemonių kėbulo parengimo ir dažymo paslaugas.

„Kazlų Rūdos laikraščio“ informacija parengta bendradarbiaujant su SADM

www.marijampolieciai.lt