Neįgaliųjų soc. integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas Spausdinti
Antradienis, 09 Spalis 2018 08:44

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą.
Projekto paraišką gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems.

Atranka vykdoma vadovaujantis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b96b20c58311e8bf37fd1541d65f38

Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 5 d. Paraiškas pateikti Marijampolės  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė). Daugiau informacijos tel.: (8 343) 90 088.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Vida Zenkevičienė